Thi công thiết kế văn phòng TMT

Aico thực hiện thiết kế và thi công thiết kế văn phòng TMT với diện tích …m2 tại … có phong cách hiện đại phù hợp với công năng sử dụng. Cùng tham khảo bộ hình ảnh thiết kế sau nhé!

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên dự án: THI CÔNG THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TMT
  • Địa điểm: …
  • Đơn vị thiết kế: Aico
  • Dịch vụ tham khảo: Xem ngay!

HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

Thi-cong-van-phong-tmt

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt

Hoan-thien-tmt