Thi công thiết kế cửa hàng Samsung Thái Nguyên

Aico thực hiện thiết kế và thi công nội thất cửa hàng SAMSUNG THÁI NGUYÊN với diện tích …m2 tại … có phong cách hiện đại phù hợp với công năng sử dụng. Cùng tham khảo bộ hình ảnh thiết kế sau nhé!

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên dự án: THI CÔNG THIẾT KẾ CỬA HÀNG SAMSUNG THÁI NGUYÊN
  • Diện tích: …
  • Địa điểm: …
  • Đơn vị thiết kế: Aico
  • Dịch vụ tham khảo: Xem ngay!

HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG

Truoc-thi-cong-samsung-thai-nguyen

Truoc-thi-cong-samsung-thai-nguyen

Truoc-thi-cong-samsung-thai-nguyen

Truoc-thi-cong-samsung-thai-nguyen

Truoc-thi-cong-samsung-thai-nguyen

HÌNH ẢNH HOÀN THIÊN

Hoan-thien-cong-trinh

Hoan-thien-cong-trinh

Hoan-thien-cong-trinh

Hoan-thien-cong-trinh

Hoan-thien-cong-trinh

Hoan-thien-cong-trinh