Thi công thiết kế rạp phim Sev – Sevt

Aico thực hiện thiết kế và thi công nội thất cửa hàng SEV – SEVT với diện tích …m2 tại … có phong cách hiện đại phù hợp với công năng sử dụng. Cùng tham khảo bộ hình ảnh thiết kế sau nhé!

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên dự án: THI CÔNG THIẾT KẾ RẠP PHIM SEV – SEVT
  • Diện tích: …
  • Địa điểm: …
  • Đơn vị thiết kế: Aico
  • Dịch vụ tham khảo: Xem ngay!

HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG

Thi-cong-Sev

Thi-cong-Sev

Thi-cong-Sev

Thi-cong-Sev

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN

Hoan-thien-sev

Hoan-thien-sev

Hoan-thien-sev

Hoan-thien-sev

Hoan-thien-sev

Hoan-thien-sev