Pages Navigation Menu

Interior fit-out | Furniture supply | Design & build

< Advertisement >

Royal City Apartment

Royal City  Apartment
Thiết  kế và thi công trong vòng 02 tuần sát Tết. Một số vật liệu được nhập khẩu từ Pháp kịp thời cho việc lắp đặt và hoàn thiện.

 

2

View 2

3

View 3

a

So sánh thiết kế và thi công 1

b

So sánh thiết kế và thi công 2

d

View 4

c

So sánh thiết kế và thi công 3

e

View 5