Pages Navigation Menu

Interior fit-out | Furniture supply | Design & build

< Advertisement >

Private Home

Private Home

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho một căn nhà xây mới hiện đại và tinh tế, không gian sống thoáng đãng. Alliance Interior., JSC hẳn đã làm hài lòng khách hàng của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh được thiết kế từ concept đến hoàn thiện.

Concept:

Binder1_Page_2

Option 1 – Level 1 and 2

Binder1_Page_3

Option 1 – Level 3 and 4

Binder1_Page_4

Option 2 – Level 1 and 2

Binder1_Page_5

Option 2 – Level 3 and 4

Binder1_Page_6

Option 3 – Level 1 and 2

Binder1_Page_7

Option 3 – Level 3

Và hoàn thiện:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Private home – by Alliance Inteior., JSC.

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History